sjTaz

Hoe sjTaz begon
Het jeugdtennisproject in Reigersbos, Amsterdam Zuidoost, is sinds maart 1997 actief. In oktober 1998 werd Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost (sjTaz) opgericht.

Doelstelling sjTaz
De doelstellingen van sjTaz zijn: Jongeren bewust te maken van de noodzaak om te sporten, gebruik te laten maken van sportfaciliteiten in hun directe woonomgeving. Het scheppen van mogelijkheden waardoor jongeren zich op sportgebied kunnen ontplooien zodat een bijdrage geleverd wordt aan de verbetering van hun sociaal-, maatschappelijke weerbaarheid. Het gaat er in de eerste plaats om dat kinderen in de Amsterdam Zuidoost gaan sporten.

Doelgroep: kinderen van alle leeftijden
Het begon met trainingen voor kinderen vanaf 11 jaar, maar sinds 2003 kunnen ook kinderen in de leeftijdscategorie vanaf 5 jaar worden aangemeld. Het uitgangspunt is dat, waar voor iedereen toegankelijke tennisbanen zijn, de jeugd de kans moet worden geboden om kennis te maken met de tennissport. Wanneer de deelnemers de beginselen van tennis onder de knie hebben, kunnen ze lid worden van een club. Maar dát uitgangspunt is niet zo strikt.

Clubs, jeugdtoernooien, competitie
Sinds 1997 heeft sjTaz afspraken met de diverse clubs. Clubtrainers beoordelen de door sjTaz geselecteerde jonge talentjes. In de praktijk blijken de kinderen uit Zuidoost vrij eenvoudig te kunnen doorstromen naar een club. De trainingen van sjTaz hebben een goed niveau bereikt. Wanneer de sjTaz tenniskids bij een club komen, worden ze steevast gevraagd om voor de club mee te doen aan competities en clubkampioenschappen. In de afgelopen jaren hebben een groot aantal kinderen uit Amsterdam Zuidoost het asfalttennis kunnen verruilen voor gravel¬tennis.

Sportleraren voor de sjTaz tennistrainingen
In 2006 werd het sjTaz-trainersteam met twee tennisleraren uitgebreid: een KNLTB-leraar A en een CIOS-leraar. Daarnaast wordt gewerkt met vrijwilligers en stagiaires. Opmerkelijk is dat een van de talentjes uit 1997 een opleiding tot tennistrainer heeft afgerond en nu sjTaz-trainingen verzorgt.

Evenementen en clinics
Het sjTaz trainersteam bezoekt jaarlijks met tenniskids enkele tennisevenementen, zoals het ABN AMRO tennistoernooi, Ordina Open, Dutch Open, om de kids de sfeer te laten proeven van internationaal tennis en om hun blik te verruimen.

Voormalig bondscoach Stan Franker, die vanaf de start bij het sjTaz betrokken is, verzorgt voor de tenniskids clinics en adviseert bij de selectie van doorstromers. Momenteel volgen drie tenniskids van sjTaz de bondstraining.

Integratie
Integratie van kinderen uit de Amsterdamse stadswijk Zuidoost geeft mede door de brede aanpak van de tennistrainingen geen aanleiding tot aanpassingsproblemen bij tennisclubs. De kinderen zijn goed voorbereid, ook in sociaal opzicht.

Het is voor sommige gezinnen een financiële opgave om kinderen lid te laten worden van een tennisclub. De kosten van het lid worden, tennislessen en deelname aan jeugdtoernooien kunnen voor sommige gezinnen bezwaarlijk zijn. Ook de tennnisspullen die aangeschaft moeten worden zijn niet goedkoop.

Financiële ondersteuning
De Richard Krajicek Foundation biedt financiële ondersteuning. Stadsdeel Zuidoost verstrekt subsidie¬gelden. Sponsor waren Rotary Amsterdam Zuidoost (1998) en Boer&Croon (2004).

MIR (Materiaal Instructie Ruimte)
Voor theorielessen en opslag van sportmaterialen werd in oktober 2006 de MIR (materiaal instructie ruimte) geopend. Woonstichting Eigen Haard zag het maatschappelijk belang in van de jeugdsportactiviteiten en stelde een voormalige ketelruimte daarvoor ter beschikking.

Door samenwerking met Eigen Haard en vrijwilligers van sjTaz is de ruimte verbouwd en ingericht. Door gezamenlijk wedstrijden, video’s van eigen trainingen en instructievideo’s te bekijken, proberen de trainers een verbreding van interesse te bewerkstelligen. In de MIR is een bibliotheekje ingericht.

Sportbuurtwerk, Brede School en BOS
sjTaz was in 2004 de aanvoerder om de lokale sportaanbieders bij het sportbuurtwerk in Amsterdam Zuidoost te betrekken. Voor het door stadsdeel gecoördineerde sportbuurtwerk, verricht sjTaz wekelijks tennistrainingen op Playground Reigersbos. Om in de winter de trainingen voortgang te laten vinden worden tennisbanen in Sporthal Gaasperdam gehuurd. Het zomerseizoen wordt afgesloten met een JeugdSportDag, waarbij aan de sporten tennis, voetbal, basketbal en atletiek in vier onderdelen kan worden deelgenomen.

In het kader van het BOS-project is aan sjTaz gevraagd in 2007 extra sportactiviteiten uit te voeren.

Uitbreiding sportactiviteiten
In het stadsdeel Zuidoost wordt binnenkort een tweede Playground geopend op een scholen¬complex waar twee basisscholen gevestigd zijn. Aan sjTaz is gevraagd de jeugdsportactiviteiten ook daar op te zetten en te verzorgen. Deze activiteiten zullen een extra organisatorische impuls van sjTaz vragen.

Professionalisering
De groeiende vraag naar uitvoering van sportactiviteiten vraagt een professionele aanpak. sjTaz zal daarom moeten investeren in extra kader. Dat kan worden bereikt door o.a. jongeren te betrekken en op te leiden tot (assistent) trainers en door het aanwezige kader opleidingen te laten volgen. Deze ambitie vergt een stevige extra organisatorische en financiële inzet.

Mentale training
De sporttalenten uit Zuidoost vallen op door hun uitstekende fysieke en motorische eigenschappen. Mentaal schieten ze echter nogal eens tekort. Om de talenten beter mentaal te kunnen begeleiden is investeren in specialistische kennis (een mental coach en opleiding voor de begeleiders) gewenst.

Betere faciliteiten
Al jaren wordt voor vervoer en begeleiding van talenten, o.a. naar tennistoernooien en -evenementen, gebruik gemaakt van privé-vervoermiddelen. Verslaglegging met foto en video gebeurt met privé-apparatuur. Voor verdere professionalisering van sjTaz is een geschikter vervoermiddel, eigen beeldapparatuur en diverse hulpmiddelen voor de organisatie gewenst.